آموزش آنلاین با جدیدترین متدهای آموزشی

دوره های آنلاین و آفلاین

آموزش به دانشجویان بصورت آنلاین و همچنین آفلاین در دوره های مختلف و متنوع

ارائه تکالیف

ارائه تکالیف به دانشجویان در بخش های مختلف دوره جهت تسلط بیشتر دانشجو به مباحث تدریس شده

آموزش ویژه کودکان

هزار تومان200

کودکان

لکو روبو

هزار تومان0

کودکان

لکوچایلد

هزار تومان0
بزودی

کودکان

لکوایفان

هزار تومان10.000
بزودی
بزودی
بزودی

آموزش آنلاین با جدیدترین متدهای آموزشی

برگزاری آزمون

برگزاری آزمون به صورت آنلاین در پایان دوره و ارائه نمره پایانی به دانشجو 

اعطای گواهینامه پایان دوره

ارائه گواهینامه BFirstClass به دانشجو در صورت قبولی او در آزمون پایان دوره