آموزش آنلاین با جدیدترین متدهای آموزشی

دوره های آنلاین و آفلاین

آموزش به دانشجویان بصورت آنلاین و همچنین آفلاین در دوره های مختلف و متنوع

ارائه تکالیف

ارائه تکالیف به دانشجویان در بخش های مختلف دوره جهت تسلط بیشتر دانشجو به مباحث تدریس شده

آموزش ویژه کودکان

آموزش آنلاین با جدیدترین متدهای آموزشی

برگزاری آزمون

برگزاری آزمون به صورت آنلاین در پایان دوره و ارائه نمره پایانی به دانشجو 

اعطای گواهینامه پایان دوره

ارائه گواهینامه BFirstClass به دانشجو در صورت قبولی او در آزمون پایان دوره